Politika zasebnosti

Informacije o obdelavi osebnih podatkov v skladu s členoma 13 in 14 Splošne uredbe (EU) št. 2016/679 o varstvu podatkov (SUVP)

Uporabnike obveščamo, da Uredba (EU) št. 2016/679 zagotavlja varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in njihovem pretoku.

Besedna zveza obdelava osebnih podatkov se nanaša na posamezni postopek ali sklop postopkov, ki se izvajajo z avtomatiziranimi procesi ali brez njih in vključujejo osebne podatke ali nabore osebnih podatkov, tudi če ne vključujejo zbirk podatkov, in na zbiranje, registracijo, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali prirejanje, pridobivanje, pregledovanje, uporabo, sporočanje s prenašanjem, razširjanje in vse druge oblike omogočanja razpoložljivosti, primerjave ali povezovanja, omejevanja, razveljavitve ali uničenja podatkov.

Obdelava, ki jo bo izvajala družba Mutti S.p.A., bo skladna s pravili SUVP in načeli zakonitosti, poštenosti, transparentnosti in varovanja zaupnosti.

Osebni podatki morajo biti:

 • brani in obdelani za določene namene;
 • primerni, ustrezni in omejeni na nujno potrebne glede na namen, za katerega jih obdelujemo;
 • točni in posodobljeni;
 • po potrebi redno preverjani in posodobljeni;
 • hranjeni za obdobje, ki ne presega obdobja prvotnega namena;
 • obdelani z uporabo tehničnih in organizacijskih sredstev, ki zagotavljajo varstvo podatkov pred nezakonito obdelavo, izgubo, uničenjem ali nehoteno poškodbo.

Razlog za obdelavo

Vaše osebne podatke zbiramo izključno z namenom izvajanja službe podpore za stranke družbe Mutti S.p.A. Družba Mutti S.p.A bo te podatke obdelovala izključno za namene, ki se nanašajo na postopke za obravnavo pritožb.

Način obdelave

Obdelava osebnih podatkov se nanaša na samodejno zbiranje informacij, ki jih pridobijo telefonski operaterji med klicem zainteresirane stranke.

Uporabnik se lahko za izvajanje storitve obrne na družbo Mutti S.p.A. z naslednjimi podatki:

 • telefon: +39 800 – 865040;
 • consumatori@muttispa.it
Vaši podatki bodo dostopni za namene iz člena 1:
 • sodelavcem upravljavca(-ev) podatkov kot odgovornim osebam in/ali notranjim upravljavcem obdelave in/ali sistemskim skrbnikom;
 • tretjim osebam, kot so ponudniki storitev upravljanja in vzdrževanja spletnega mesta, dobavitelji, posojilodajalci, strokovne pisarne itd., ki v imenu upravljavca podatkov izvajajo dejavnosti zunanjih izvajalcev in zunanjih upravljavcev obdelave.

Sporočanje podatkov

Zbranih podatkov ne bomo razširjali ali dajali v uporabo, ne da bi pridobili izrecno soglasje.

Po drugi strani pa lahko upravljavec podatkov te v namene iz člena 1 da nadzornim organom, pravosodnim organom in vsem drugim, ki imajo pravni interes za uresničitev omenjenih namenov, ne da bi za to pridobil izrecno soglasje (v skladu s členom 6 SUVP). Ti udeleženci bodo podatke obdelovali v lastni pristojnosti neodvisnih upravljavcev podatkov.

Način dajanja podatkov in posledice zavrnitve odgovora

V skladu z navedenim je dajanje podatkov neobvezno. Če podatkov ne daste, posledično morda ne bomo mogli izvesti omenjene storitve.

TČas hrambe podatkov in druge informacije

V skladu s členom 13(2)(a) SUVP sme upravljavec podatkov osebne podatke obdelovati najdlje v obdobju, ki je nujno potrebno za izpolnitev omenjenih namenov.

Pravice zainteresiranih udeležencev

Osebe, ki so zainteresirani udeleženci, smejo v skladu členom 15 SUVP uveljavljati te pravice:

 • pravico do pridobitve potrdila ali osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje, tudi če ti še niso registrirani, podani pa morajo biti v berljivi obliki;
 • pravico do podrobnosti o namenih in načinih obdelave;
 • pravico do podrobnosti o kategorijah zadevnih osebnih podatkov;
 • pravico do podrobnosti o subjektih ali kategorijah subjektov, ki jim bodo osebni podatki morda posredovani ali ki lahko zanje izvedo;
 • pravica do podrobnosti o obdobju hrambe (če je ta znana) in ko za to informacijo upravljavec podatkov izve;
 • pravico do informacij o tem, kako popraviti napake v podatkih;
 • pravico do izbrisa osebnih podatkov ali omejitve obdelave;
 • pravico do pritožbe;
 • pravico do informacij o izvoru podatkov, če teh nismo pridobili od osebe, na katero se podatki nanašajo;
 • pravico do informacij o obstoju postopka avtomatiziranega zbiranja;
 • pravico do obveščenosti o obstoju ustreznih jamstev v skladu s členom 46 SUVP, če so podatki posredovani v drugo državo ali mednarodni organizaciji.

Kako lahko uveljavite svoje pravice

Svoje pravice lahko uveljavite kadar koli, tako da:

 • pošljete priporočeno pošto na naslov: Via Traversetolo no. 28, Montechiarugolo (PR-43022), Italija;
 • pošljete e-poštno sporočilo na naslov: muttispa@muttispa.it;
 • pokličite številko: +39 (0521) 652511;
 • pošljete faks na številko: +39 (0521) 652596.

Mladoletniki

To spletno mesto in storitve, ki jih izvaja upravljavec podatkov, niso namenjeni osebam, mlajšim od 18 let, zato upravljavec podatkov osebnih podatkov mladoletnikov ne zbira namerno. Če nenamerno zberemo podatke mladoletnikov, jih bo upravljavec podatkov na zahtevo uporabnika takoj izbrisal.

Upravljavec podatkov in zastopniki


Obdelovalec podatkov z namenom zbiranja, hrambe in varstva podatkov je družba Promoservice Parma S.r.l., Viale Mentana no. 92 (PR-43121).

Posodobljeni seznam upravljavcev in zastopnikov, zadolženih za obdelavo podatkov, hranimo na sedežu upravljavca podatkov.

Spremembe tega pravilnika o zasebnosti

Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo v skladu z izvajanjem zakonskih določil o zasebnosti. Zato priporočamo, da jih redno spremljate in upoštevate najnovejšo različico.