Spoštovanje do naše zemlje

Naši izdelki so globoko zakoreninjeni v zemlji, v kateri rastejo

Spoštovanje zemlje ne pomeni le njene zaščite, temveč tudi aktivno vlogo pri njenem razvoju. Na podlagi tega prepričanja podjetje Mutti spodbuja interaktivne odnose z ljudmi, institucijami in univerzami v regijah, kjer deluje, da bi zagotovil skupno vizijo prihodnosti. Izvajamo številne in raznolike raziskovalne programe, katerih namen je nadzor nad porabo virov ter razvoj učinkovitih poljedelskih metod, ki imajo majhen vpliv na okolje.

Podjetje Mutti ima v svoji zavezanosti okolju vplivnega zaveznika: WWF

Mutti WWF

V podjetju Mutti si stalno prizadevamo zmanjšati porabo vode v našem proizvodnem procesu. Vendar pa se dobro zavedamo, da v resnici potrebujemo spremembo na naših poljih. Že od leta 2010 sodelujemo s Svetovnim skladom za naravo (WWF), da bi kmetom pomagali najti trajnostne načine za zmanjšanje porabe vodnih virov in emisij ogljikovega dioksida. WWF ne le določa cilje, temveč kmetom tudi pomaga analizirati in preverjati podatke, da bi razumeli, kje in kako naj posredujejo, da bi zmanjšali porabo vode. Tako na primer predlaga uporabo posebnih senzorjev za merjenje ravni vlage v tleh in zagotavlja koristne informacije za učinkovito upravljanje porabe vode. Podjetje Mutti pa vlaga v tehnologijo, module usposabljanja ter tehnično pomoč za kmete in organizacije proizvajalcev. Zato smo na to partnerstvo z WWF, ki nam pomaga prispevati k razvoju naših polj, resnično ponosni.

Spoštovanje do naše zemlje

           Kaj je okoljska trajnost?           

Voda je življenjsko pomemben vir.
Uporabljajmo jo pametno.

Trajnostni uporabi vode pripisujemo velik pomen. Bili smo celo prvo italijansko podjetje, ki je izračunalo svoj vodni odtis, t.j. količino vode, porabljene v celotnem proizvodnem procesu.

  • 500 milijonov litrov vode*

    *Litri vode, privarčevani med letoma 2012 in 2014 (Podatki, ki sta jih zbrala Svetovni sklad za naravo (WWF) in Evro-sredozemski center za podnebne spremembe (CMCC)
  • Količina vode, potrebna za pripravo 625.000.000 jedi iz testenin

Energija je življenjsko pomemben vir.
Uporabljajmo jo pametno.

Ogljični odtis je način za analiziranj in optimizacijo okoljske učinkovitosti tovarn in proizvodnih procesov z vidika njihovega izpusta CO2 in drugih toplogrednih plinov. Izračuna se v skladu z mednarodnim protokolom za toplogredne pline (GHG), ki ga je določil Svetovni inštitut za vire.

  • 20.000 tonam CO2v zraku*

    ** Preprečeni izpusti CO2 med letoma 2010 in 2014v primerjavi z ravnjo učinkovitosti leta 2009 (Podatki, ki sta jih zbrala Svetovni sklad za naravo (WWF) in skupina za energetsko učinkovitost Officinae Verdi)
  • 90.943 letov iz Milana do Londona

Garancije in certifikati

Zaščita potrošnika pomeni predvsem spoštovanje okolja, kar zagotavljamo s certificiranjem svojih izdelkov. Certificiranje je dokaz našega odgovornega ravnanja, ki nam pomaga preprečevati spremembe in kontaminacije. Izvajamo skrbno kontrolo na vseh stopnjah rastnega cikla paradižnika, od gojenja do končnega izdelka

V podjetju Mutti že več kot sto let združujemo raziskave in inovacije, ki zagotavljajo optimalno kakovost naših paradižnikov. Leta 1999 smo bili prvo podjetje, kateremu je certifikacijska agencija Check Fruit podelila certifikat za integrirano pridelavo. Ta certifikat je neprecenljiv, saj dokazuje, da podjetje Mutti in kmetje, ki pridelujejo paradižnik, v celoti upoštevajo vrsto zelo strogih kontrolnih postopkov. V podjetju Mutti se zavezujemo k nadzorovanju polj in gojenja pridelkov, tako da analiziramo paradižnike takoj, ko prispejo v tovarno, pri čemer uporabljamo načelo sledljivosti za vsako serijo paradižnikov ter spremljamo izdelek vse do dostave. Poleg tega zagotavljamo stalen nadzor uporabljenih semen in rastlin v rastlinjakih in nasadih na več kot 200 partnerskih kmetijskih zemljiščih. Leta 2001 je podjetje Mutti prejelo certifikat, ki dokazuje, da v njegovih izdelkih ni gensko spremenjenih organizmov (GSO). Ta pomemben dokument potrjuje, da smo s pregledi, ki jih izvajamo v tleh ter na rastlinah, svežem paradižniku in končnih izdelkih, izkoreninili kontaminacijo pridelkov.

Strast podjetja Mutti do paradižnika temelji na motu, ki ga sestavljajo tri besede: kakovost, preglednost in zanesljivost.

V podjetju Mutti smo predani ohranjanju teh treh načel in zagotavljanju optimalnih standardov kakovosti, zato uporabljamo samo italijanski paradižnik, pri čemer izbiramo visoko kakovostne surovine in strogo spremljamo vsako posamezno fazo proizvodnega procesa. Ta zaveza zagotavljanju kakovosti našim kupcem temelji na posebnem sklopu pogojev: trdni koordinaciji s kmetijskimi organizacijami in kmeti, strogemu preverjanju paradižnika, ko ta prispe v tovarno, zelo kratkemu čakalnemu času serij in, nazadnje, načinu nagrajevanja kmetov, ki si prizadevajo za pridelavo visoko kakovostnih paradižnikov. V okviru tega prizadevanja za inovativnost in kakovost smo v podjetju Mutti pred več kot desetimi leti uvedli edinstveno pobudo, v okviru katere podeljujemo nagrado Pomodorino d'oro (Zlati paradižnik) kmetom, ki v določeni sezoni pridelajo najboljše paradižnike.

Partnerstvo, ki krepi vezi med vsemi vpletenimi

Podjetje spodbuja stalni dialog med ustanovami (drugimi sodelujočimi raziskovalnimi središči in univerzami poleg WWF), kmeti, tovarnami za konzerviranje in embalažnimi podjetji. Cilj je ustvariti trdne temelje skupnih vrednot, da se optimizira prispevek posameznih akterjev in da se načela spoštovanja zemlje pretvorijo v oprijemljive ukrepe. Trajnost opredeljujemo kot niz odločitev, ki dajejo pomen besedi "okus". Ne gre le za gospodarsko trajnost, brez katere ne more preživeti nobena družba, temveč tudi za okoljsko in socialno trajnost. Ko kupite izdelek podjetja Mutti, ne izberete samo visoko kakovostne sestavine, ampak naredite veliko večjo potezo.