Utmärkelsen Pomodorino d'oro (Guldtomaten)

Belöningen för kvalitetsprodukter

En speciell utmärkelse för ett gediget engagemang. Pomodorino d'oro (Guldtomaten) delas ut till våra bästa jordbrukare.

Sedan 2000 har utmärkelsen Pomodorino d'oro (Guldtomaten) hjälpt oss att ständigt förbättra våra produkters kvalitet.
Alla tar del av belöningen, Mutti, jordbrukarna och konsumenterna.

Mutti har över 300 odlare, som är lätta att känna igen tack vare skyltar vid odlingarna som vittnar om deras stolthet att odla Muttis tomater. Utmärkelsen grundas på tomaternas kvalitet som fastställs direkt när de anländer till fabriken. Sötman, halten av näringsämnen och mognadsgraden är några faktorer som beräknas.

Kriterierna fastställs i samråd med tillverkarna och odlarna. Hela produktionskedjan länkas på så vis samman av samma värden, från tillverkningen till slutkonsumenten. Vi jobbar alla mot samma mål, att göra en kvalitetsprodukt tillgänglig för alla, som representerar vår kulinariska tradition och stommen i Medelhavsländernas matkultur.

"Utmärkelsen bidrar till att bygga upp det gemensamma förtroendet med våra odlare och vittnar om vår vilja att erbjuda det bästa till de som väljer våra produkter dag efter dag."

Francesco Mutti

Sedan 1800-talet har Italiens ambulerande jordbruksutbildningar hjälpt odlarna att utveckla sina kunskaper, metoder och tekniker.

Mutti inspirerades av detta initiativ och delade med sig av sina och agronomernas expertkunskaper till förmån för odlarna. Tillsammans börjar de utveckla tekniker för att förbättra produkterna till något utöver det vanliga. De optimerar hållbarheten för de agronomiska metoderna, framförallt inom vattenförbrukningen.

Sedan 2011 engagerar sig Mutti konkret för att minska vattenförbrukningen.

Inom ramen för WWF Italien-programmet 2010, startade Mutti ett system för användning av ekologiskt hållbara bevattningssystem. Man började bland annat att införa droppbevattningssystem, strukturera utbildningar och teknisk assistans, samt öka kontrollen av tomaternas mognadsperiod för att fastställa den rätta tidpunkten för skörd.