En hundraårig relation med den italienska jorden

Rund Parma-tomat, avlång tomat, körsbärstomat, dadeltomat, San Marzano-tomat

Sol, jordmån, vatten och mognadstid; Muttis framgångsrecept som får alla att lyckas i köket

Vill du veta mer?

Våra tomaters ursprung

Odlarna är tomatälskare precis som du

I Parmaregionen, kallas tomaterna i dagligt tal för Mutti, sedan 1899, då verksamheten tog sin början.
Den genuina smaken vittnar om de starka banden mellan människorna och deras odlingar.
Denna länk når sin kulmen på sommaren, när det är dags för skörd.
Upptäck historien bakom våra tomater som berättas av de som odlar dem varje dag.

Ta en tur bland våra odlingar

De viktigaste etapperna

 • Sådden

  Genom en nära kontakt med jordbrukarna kan vi välja ut de tomatsorter som är mest lämpade för jordmånen där de befinner sig för att odla tomater av bästa kvalitet.

 • Odlingen

  Vårt uppdrag är att upptäcka tomatens alla egenskaper! Vi förser odlarna med all vår expertis genom hela odlingsprocessen.

 • Skörden

  Att välja rätt tidpunkt för skörden är avgörande för att få ut maximal smak. Under den här perioden är våra fabriker öppna dygnet runt för att på bästa sätt ta hand om de mogna tomaterna.

 • Tillverkningen

  Varje etapp i förädlingsprocessen har utvecklats med ett enda mål; att bevara tomatens ursprungliga egenskaper. Med hjälp av nyskapande teknologier görs ett noggrant urval, omvandlingsprocessen förkortas så effektivt som möjligt och termisk behandling förädlar processen.

Ytterligare ett skäl att välja Mutti är den exceptionella smaken - ett resultat
av de starka banden till jorden, en sund relation som gynnar alla.