Att bevara smaken på tomaten från fält till bord är vårt dagliga arbete sedan mer än 100 år tillbaka. Det är en verksamhet vi utövar med passion och respekt på olika ställen i Italien. Vi är en del av detta territorium. Vi är de små detaljerna i landskapet, vi är jord och vatten, vi är väntan, horisonter och band för de gemenskaper vilkas dagliga liv kretsar kring tomater.

Världen kallar den för "Food Valley", för oss är det ...

Den mark vi är en del av

Väntan

Väntan är lång och hoppfull; när man arbetar så observerar och lyssnar man på jorden. En annan väntan består av ögonblick av uppmärksamhet när man på fältet söker tecken på att det är dags at skörda. Och sedan finns det väntan som är pauserna från ett intensivt arbete, när man skördar, fraktar och tar hand om tomaten utan att förlora en minut, för det är det enda sättet för att bevara smaken på det som just skördats. Vi har tålamod men vi är också snabba.

Väntan

band

Att tro på ens egna värden betyder att tillhöra en plats och en gemenskap: i Muttis jord omvandlas banden varje dag till gester, blickar och, outtalade ord medan man snabbt tar sig mot ett gemensamt mål. Jordbrukarna tillsammans med agronomerna, transportörerna, de som mottar tomaterna, arbetslagen i fabriken och alla dem som förmedlar och distribuerar produkten. Vi upplever ett band med naturen, från fält till bord.

band

detaljer

Det är enkelt att laga pasta med tomatsås men det kan bli en oförglömlig stund om man vet hur detaljerna ska hanteras, från rätten du lagar till stämningen hemma. Hos Mutti är det likadant: från fältet till fabriken tar var och en varje dag hand om detaljerna i sitt arbete. Det är gester, uttryck och omsorg som berättar för världen om vår kärlek till tomaten och om den respekt vi har för jorden. Kvalitet består av detaljer.

detaljer