Respect voor onze omgeving

Onze producten zijn letterlijk geworteld in de aarde.

Respect voor onze omgeving is niet alleen een kwestie van beschermen, maar ook van investeren. Mutti onderhoudt nauwe banden met de gemeenschap, instellingen en universiteiten in de omgeving waarin het actief is, voor een gemeenschappelijke visie op de toekomst. We hebben verschillende onderzoeksprogramma's opgezet om het verbruik van hulpbronnen te beheersen en effectieve teeltmethoden te ontwikkelen die vriendelijker zijn voor het milieu.

Mutti heeft een
waardevolle partner
bij haar inzet voor het milieu: het WWF

Mutti WWF

Mutti besteedt voortdurend aandacht aan het terugdringen van het waterverbruik tijdens de verwerking. Wij zijn ons er echter van bewust dat we op het land het grootste verschil kunnen maken. Mutti werkt sinds 2010 samen met het WWF om boeren te stimuleren actie te ondernemen om het waterverbruik en de CO2-uitstoot duurzaam te verlagen. Het WWF stelt niet alleen milieudoelstellingen vast, maar helpt boeren ook bij de analyse en controle van gegevens om inzicht te krijgen in waar en hoe ze maatregelen kunnen treffen om het verbruik te verlagen. Dit kan bijvoorbeeld met speciale bodemsensoren die het vochtniveau in de grond meten en nuttige informatie bieden om het waterverbruik effectief te beheren. Mutti heeft in technologieën, opleidingsmodules en technische ondersteuning voor de boeren en producentenorganisaties geïnvesteerd. We zijn dan ook trots op onze samenwerking met het WWF die ons helpt een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de verschillende tomatenregio's.

Respect voor onze omgeving

Onze ecologische voetafdruk verkleinen

Water is een onmisbare hulpbron.
Laten we er zorgvuldig mee omgaan.

Zuinig omspringen met water is belangrijk voor ons. Wij zijn het eerste Italiaanse bedrijf dat zijn
"watervoetafdruk" heeft berekend: de hoeveelheid water die gedurende het volledige productieproces wordt verbruikt.

  • 500 miljoen liter water*

    *Het aantal liters water dat tussen 2012 en 2014 is bespaard (Gegevens samengesteld door het WWF en het CMCC, het Euro-mediterraan centrum inzake klimaatverandering, CMCC)
  • Benodigde hoeveelheid water voor het bereiden van 625.000.000 pastagerechten

Energie is een onmisbare hulpbron.
Laten we er zorgvuldig mee omgaan.

Met behulp van de koolstofvoetafdruk kunnen de milieuprestaties van bedrijven en productiemethoden als het gaat om de uitstoot
van CO2 en ander broeikasgassen geanalyseerd en geoptimaliseerd worden.
De afdruk wordt berekend volgens de methodiek van het “GHG-Protocol”, opgesteld door het World Resources Institute.

  • 20.000 ton CO2 in de lucht*

    *CO2-uitstoot die tussen 2010 en 2015 is vermeden, vergeleken met het prestatieniveau in 2009 (Gegevens samengesteld door het WWF en Officinae Verdi, een organisatie voor energie-efficiëntie)
  • 90.943 vluchten Milaan-Londen

Garanties en certificeringen

'Consumentenveiligheid is niet mogelijk zonder milieubescherming.
Mutti's respect voor het milieu wordt bevestigd door de vele certificeringen die aan onze producten zijn toegekend.
Ze bewijzen dat wij integer werken en onze producten zo natuurlijk en zuiver mogelijk houden.
Wij voeren zorgvuldige controles uit gedurende alle levensfasen van de tomaat, van de teelt tot aan het eindproduct.'

Al meer dan honderd jaar lang combineert Mutti onderzoek en innovatie om een optimale kwaliteit van zijn tomaten te waarborgen. Mutti was het eerste bedrijf dat in 1999 de 'geïntegreerde productie-certificering' van Check Fruit ontving. Deze certificering is van groot belang: hieruit blijkt dat Mutti en haar telers zich houden aan een reeks zeer strenge controleprocedures. Mutti verbindt zich ertoe zijn gronden en teelten te controleren, de tomaten direct na aankomst in het bedrijf te analyseren, het beginsel van traceerbaarheid op elke partij tomaten toe te passen en het product te volgen tot aan de levering. Daarnaast worden de gebruikte zaden, de planten bij de kwekerijen en de plantages van meer dan 200 partnerlandbouwbedrijven voortdurend gecontroleerd. In 2001 ontving Mutti ook een certificering waaruit blijkt dat er geen gebruik wordt gemaakt van GGO's in zijn producten. Nog een belangrijke prestatie die getuigt van de puurheid en zuiverheid van Mutti's gewassen, dankzij controles die worden uitgevoerd op de grond, de planten, de verse tomaten en de eindproducten.

Mutti's liefde voor de tomaat is gestoeld op drie beginselen:
kwaliteit, transparantie en betrouwbaarheid.

Om deze beginselen toe te passen en optimale kwaliteitsnormen te handhaven, gebruikt Mutti uitsluitend tomaten van Italiaanse herkomst, selecteert het kwalitatief hoogwaardige grondstoffen en controleert het elke fase van het productieproces. Deze kwaliteitsbelofte tegenover de consument is alleen mogelijk dankzij enkele specifieke voorwaarden: een goede samenwerking met landbouworganisaties en telers, een zorgvuldige controle van elke nieuwe partij, een zeer korte wachttijd na aankomst in het bedrijf en, ten slotte, een beloning aan de telers die zich weten te onderscheiden door de uitstekende kwaliteit van hun tomaten. Vanuit het streven naar innovatie en kwaliteit is Mutti 10 jaar geleden een uniek initiatief gestart: de uitreiking van de Pomodorino d'Oro ('gouden tomaat') aan het landbouwbedrijf met de beste tomaten van het seizoen.

Deze samenwerking
tussen alle betrokkenen binnen de sector
wordt steeds verder versterkt.

Mutti stimuleert de voortdurende dialoog tussen instellingen (naast het WWF zijn ook onderzoekscentra en universiteiten betrokken), boeren, producenten van verpakkingen en verpakkingsbedrijven. Het doel is om een sterke basis van gemeenschappelijke waarden te creëren om de bijdrage van alle partijen te optimaliseren en het beginsel van respect voor de omgeving concreet te maken. Onze interpretatie van het begrip duurzaamheid is: een reeks keuzes die het woord 'smaak' een diepere betekenis geven. Het gaat niet alleen om economische duurzaamheid, waardoor bedrijven levensvatbaar blijven, maar ook om ecologische en sociale duurzaamheid. Als u een product van Mutti koopt, kiest u dus niet alleen voor kwaliteit, maar ook voor integriteit.