De Pomodorino D'oro

Excellentie wordt beloond

Een uitzonderlijke prijs voor een uitzonderlijke inzet. De 'gouden tomaat' wordt uitgereikt aan onze beste telers.

De Pomodorino D'oro-prijs wordt al sinds 2000 uitgereikt en is een mooie stimulans om de kwaliteit van ons product voortdurend te verbeteren. Iedereen profiteert ervan:
Mutti, de telers en de consumenten.

Mutti heeft meer dan 300 telers, die te herkennen zijn aan de borden in de huiskleuren van Mutti die zij elk jaar met trots in hun velden plaatsen. De prijs wordt uitgereikt op basis van de automatische analyse van de tomaten bij aankomst in ons bedrijf. De zoetheid, de voedingswaarde en de mate van rijpheid zijn enkele van de beoordelingscriteria.

De beoordelingscriteria worden vastgesteld in samenwerking met de verenigingen van landbouwproducenten en de telers zelf, op basis van principes die als een rode draad door de hele productieketen heenloopt en alle belanghebbenden, tot en met de eindconsument, met elkaar verbindt. We hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen: elk gezin van een uitstekend product voorzien dat representatief is voor onze culinaire identiteit en het hart van de mediterrane keuken.

Deze prijs helpt de onderlinge vertrouwensband versterken die wij hebben met onze telers en illustreert de aandacht die wij schenken aan ieder die dagelijks voor ons kiest.'

Francesco Mutti

Al sinds zijn oprichting in de 19e eeuw helpt de Cattedra Ambulante di agricoltura, het belangrijkste instituut voor landbouwonderwijs in Italië, boeren hun teelttechnieken te verbeteren.

Mutti heeft zich hierdoor laten inspireren en stelt zijn expertise en dat van zijn landbouwdeskundigen ter beschikking van de telers. Samen onderzoeken ze technieken om het product verder te verbeteren, veel verder dan de eisen die de overheid stelt. Ze optimaliseren de duurzaamheid van de landbouwtechnieken, met name op het gebied van de watervoetafdruk.

Mutti zet zich sinds 2010 concreet in om haar watervoetafdruk te verkleinen.

In het kader van een programma dat in 2010 samen met het WWF is opgesteld, heeft Mutti zich ertoe verbonden duurzaam gebruik te maken van de waterreserves. Enkele van de ingevoerde maatregelen zijn de bevordering van irrigatie door middel van druppelbevloeiing, het organiseren van trainingsbijeenkomsten en technische bijstand, en de controle van de rijpheid van de tomaten bij de teler om het juiste moment voor de oogst te bepalen.