Pravila o privatnosti

Informacije o obradi osobnih podataka na temelju članaka 13. i 14. Zakona (EU) 2016/679 - Opća uredba o zaštiti podataka (OUZP)

Obavještavamo korisnika da se Uredbom (EU) 2016/679 omogućava zaštita pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i njihovo slobodno kretanje.

Izrazom obrada osobnih podataka označavamo bilo koju pojedinačnu ili kolektivnu radnju koja se obavlja s pomoću automatiziranih procesa ili bez njih i primjenjuje na osobne podatke ili skupove osobnih podataka, čak i bez baze podataka, uključujući prikupljanje, registraciju, organizaciju, strukturiranje, čuvanje, prilagodbu ili izmjenu, ekstrakciju, konzultacije, uporabu, komunikaciju prijenosom, širenjem ili bilo kojom drugom metodom ustupanja, usporedbu ili međusobno povezivanje, ograničenje, otkazivanje ili uništavanje.

Prema pravilima OUZP-a, obrada koju provodi Mutti S.p.A. provodit će se u skladu s načelima zakonitosti, pravednosti, transparentnosti i zaštite povjerljivosti.

Osobni podaci moraju biti:

 • prikupljeni i obrađeni za određene svrhe;
 • odgovarajući, relevantni i ograničeni na ono što je strogo potrebno s obzirom na svrhe za koje se obrađuju;
 • točni i ažurirani;
 • stalno provjeravani i prema potrebi ažurirani;
 • čuvani tijekom razdoblja koje nije duže od onog koje je prvotno planirano;
 • obrađeni s pomoću tehničkih i organizacijskih mjera koje jamče da su podaci zaštićeni od nezakonite obrade, gubitka, uništenja ili slučajne štete.

Razlog obrade

Vaši osobni podaci prikupljaju se isključivo u svrhu upravljanja korisničkom službom društva Mutti S.p.A. Stoga će te podatke društvo Mutti S.p.A. obrađivati isključivo za svrhe povezane s postupcima upravljanja pritužbama.

Način obrade

Obrada osobnih podataka provodi se s pomoću informacija koje automatski prikupe telefonski operateri, a rezultat su izravnog poziva zainteresirane strane.

Radi pružanja usluge korisnik može kontaktirati društvo Mutti S.p.A. na sljedeće načine:

 • dežurni telefon: +39 800 – 865040;
 • consumatori@muttispa.it.
Vaši će podaci biti dostupni za potrebe navedene u članku 1.:
 • suradnicima voditelja obrade podataka u svojstvu odgovornih osoba i/ili upravitelja unutarnje obrade i/ili administratora sustava;
 • trećim osobama kao što su pružatelji koji upravljaju i održavaju internetske stranice, dobavljači, vjerovnici, profesionalni uredi itd. koji provode aktivnosti ustupljene vanjskim dobavljačima za voditelja obrade podataka, u svojstvu vanjskog upravitelja obrade.

Komunikacija podataka

Prikupljeni podaci neće se širiti niti biti predmetom komunikacije, osim ako je dana izričita privola.

S druge strane, voditelj obrade podataka može komunicirati podatke za svrhe navedene u članku 1. nadzornim tijelima, pravosudnim tijelima i svim drugim stranama koje imaju pravni interes za ispunjavanje navedenih svrha, bez potrebe dobivanja izričite privole (na temelju članka 6. OUZP-a). Te će strane obrađivati podatke u svojstvu neovisnih voditelja obrade podataka.

Način pružanja podataka i posljedice odbijanja davanja odgovora

Uzimajući u obzir gore navedene svrhe obrade podataka, pružanje podataka nije obavezno. U slučaju nepružanja podataka, postoji mogućnost da prethodno navedena usluga neće moći biti pružena.

Razdoblja čuvanja podataka i druge informacije.

U skladu s člankom 13. stavkom 2. slovom (a) OUZP-a, voditelj obrade podataka obrađivat će osobne podatke tijekom razdoblja koje je strogo potrebno za ispunjavanje gore navedenih svrha.

Prava zainteresirane strane

Ona/on ima prava navedena u članku 15. OUZP-a u svojstvu zainteresirane strane, preciznije:

 • pravo na dobivanje potvrde ili osobnih podataka koji se odnose na nju, čak i ako još nisu registrirani, i to se mora dogovoriti u lako razumljivom obliku;
 • pravo na dobivanje detaljnih informacija o svrhama i metodama obrade;
 • pravo na dobivanje detaljnih informacija o kategorijama osobnih podatka koji su predmet obrade;
 • pravo na dobivanje detaljnih informacija o ispitanicima ili kategorijama ispitanika s kojim se mogu dijeliti osobni podaci ili koji ih mogu primiti na znanje;
 • pravo na dobivanje informacija o razdoblju čuvanja (ako je poznato) i kada ih voditelj obrade podataka objavi;
 • pravo na informiranje o tome kako ispraviti pogreške u podacima;
 • pravo na brisanje osobnih podataka ili ograničavanje njihove obrade;
 • pravo na pritužbu;
 • pravo na saznanje o izvorima podataka ako oni nisu prikupljeni od ispitanika;
 • postojanje automatskog postupka prikupljanja;
 •  pravo na informiranost o postojanju odgovarajućih jamstava u skladu s čl. 46. OUZP-a ako se podaci prenose u drugu zemlju ili međunarodnu organizaciju.

Kako možete ostvariti svoja prava

Svoja prava možete ostvariti u bilo koje vrijeme:

 • slanjem preporučenog pisma na sljedeću adresu: Via Traversetolo no. 28, Montechiarugolo (PR - 43022), Italija;
 • slanjem e-pošte na ovu adresu: muttispa@muttispa.it;
 • pozivom na ovaj broj: +39 (0521) 652511;
 • slanjem telefaksa na ovaj broj: +39 (0521) 652596.

Maloljetnici

Ove internetske stranice i usluge voditelja obrade podataka nisu namijenjene osobama mlađim od 18 godina, a voditelj obrade podataka ne prikuplja namjerno osobne podatke o maloljetnicima. U slučaju da informacije o maloljetnicima nehotično budu prikupljene, voditelj obrade podataka izbrisat će ih bez odlaganja po zahtjevu korisnika.

Voditelj obrade podataka, upravitelj i predstavnici

Upravitelj obrade podataka jest Mutti S.p.A. (P. IVA 02758310342) sa sjedištem u Montechiarugolo, Via Traversetolo no. 28 (PR - 43022), Italija. Telefon +39 (0521) 652511; telefaks +39 (0521) 652596; e-pošta muttispa@muttispa.it.

Izvršitelj obrade podataka određen za prikupljanje, pohranu i zaštitu podataka jest Promoservice Parma S.r.l., Viale Mentana no. 92 (PR – 43121).

Ažurirani popis upravitelja i predstavnika zaduženih za obradu podataka čuva se u sjedištu voditelja obrade podataka.

Izmjene ove izjave

Ove se informacije mogu promijeniti u skladu s provedbom pravnih odredbi povezanih s privatnošću. Stoga je preporučljivo redovito provjeravati ove informacije i biti upoznat s najnovijom inačicom.